Driedubbel glas
Ook gekend als: Planibel tri, Thermobel tri
Thermobel Tri of driedubbel glas is een nieuwe generatie superisolerende beglazing voor gebruik in de woningbouw. Deze driedubbele beglazing bevat twee innoverende coatings met zeer hoge isolatiewaarde. Naast comfortabel is driedubbel glas ook milieuvriendelijk en biedt zij een duurzame oplossing in het licht van de stijgende energieprijzen.

Aanzienlijke energiebesparingen
Verwarming en airconditioning maken in hun eentje maar liefst 70% van het energieverbruik in woningen uit. Daarom speelt de bouwsector zo’n belangrijke rol in het energie-efficiëntieproces. Een geheel nieuwe oplossing voor een duurzame investering!

Driedubbel glas

Optimaal comfort


Driedubbel glas zorgt voor een optimaal klimaat in de woning en helpt de energiekosten onder controle te houden. Haar innoverende coatings leveren een reële besparing op in vergelijking met de overige dubbele of driedubbele beglazingen op de markt, dankzij de combinatie van twee belangrijke elementen:

- haar zeer sterke Ug-waarde kan al naargelang de assemblage 0,6 W/(m2.K) bedragen;
- haar hoge zontoetredingsfactor (63%) laat een optimale hoeveelheid natuurlijke zonne-energie door het glas dringen.

Dankzij haar uitstekende energieresultaten opent driedubbel glas een geheel nieuwe weg voor zogeheten “superisolerende” of “low-e” beglazingen: de weg van duurzaamheid.


Driedubbel glas
Driedubbel glas
Driedubbel glas
Driedubbel glas

De resultaten van vele onderzoeken komen overeen en bevestigen dat de plaatsing van de nieuwe generatie driedubbele beglazing de meest efficiënte energieoplossing is, ongeacht het type woning of de klimaatregio in Noord-Europa:

- in vergelijking met een klassieke dubbele laat de driedubbele beglazing een verlaging van het energieverbruik met bijna 10% toe
- de potentiële besparingen zijn het hoogst en vormen een duidelijke verbetering ten opzichte van dubbele beglazingen van het type 1.1.

De grote hoeveelheid daglicht wordt nog verhoogd door dit driedubbel glas van extra klare versie te realiseren waardoor tevens de weergave naar buiten toe geenzins een groene tint vertoont.